Uzależnienie od alkoholu

Problemy z piciem: alkoholizm czy nadużywanie alkoholu?

Dwie podstawowe formy uzależnienia od alkoholu to nadużywanie alkoholu i alkoholizm.

O nadużywaniu alkoholu mówimy wtedy, gdy uzależnienie psychiczne nie wiąże się  uzależnieniem fizycznym.

Alkoholizmem określamy stan w którym oprócz uzależnienia psychicznego występują również objawy uzależnienia fizycznego.Wówczas alkohol przejmuje kontrolę nad życiem pacjenta oraz jego relacjami z innymi.

 

Czy mam problemy z piciem?

Istnieje kilka kwestionariuszy, które są używane do potwierdzenia utraty kontroli nad spożywaniem alkoholu. W niektórych ankietach suma uzyskanych punktów odzwierciedla skalę problemu.

Kwestionariusz czterech pytań, jest jednym z przykładów, który może być wykorzystany przez lekarza w celu szybkiego zorientowania się czy dany pacjent ma problem z piciem. Dwie odpowiedzi “Tak” oznaczają, że u danego pacjenta może występować uzależnienie od alkoholu. Wówczas powinno przeprowadzić się rozszerzoną diagnostykę. W kwestionariuszu zawarte są następujące pytania:

1. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że musisz ogrniczyć picie?

2. Czy zezłościli Cię kiedykolwiek ludzie krytykujący twoje pijaństwo?

3. Czy kiedykolwiek czułeś się winny z powodu picia?

4. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że rano najpierw musisz się napić żeby się uspokoić albo pozbyć się kaca?

 

Leczenie

Niektórzy ludzie nadużywający alkoholu są w stanie zmniejszyć jego ilość. Nazywa się to piciem z umiarem. Jeśli ta metoda przestaje działać, wówczas optymalnym celem leczenia jest całkowite zaprzestanie spożywania alkoholu. Stan ten nazywamy abstynencją.

Całkowite unikanie alkoholu i zaprzestanie jego picia jest bardzo trudne dla wielu osób z chorobą alkoholową. Należy jednak dążyć do jak najdłuższego unikania picia. Bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywa wsparcie rodziny i znajomych.

 

Decyzja o podjęciu leczenia

Wiele osób z problemem alkoholowym nie zdaje sobie sprawy, że picie wymyka im się spod kontroli.

Pierwszym krokiem leczenia jest uświadomienie uzależnionej osobie, że jej picie wpływa destrukcyjnie na własne życie i  ich najbliższych.

Badania pokazują, że więcej osób uzależnionych od alkoholu decyduje się na leczenie, gdy członkowie ich rodzin lub pracodawcy szczerze wyrażają swoją troskę wobec nich.

Odstawianie alkoholu najlepiej jest wykonywać w kontrolowany sposób. Nagłe i nienadzorowane odstawienie może powodować zagrożenie życia.

 

Długoterminowe wsparcie leczenia

Grupy wsparcia dla uzależnionych od alkoholu mogą pomóc przestać pić całkowicie. Zwykle polegają one na:

1. Omawianiu skutków alkoholizmu

2. Udzielaniu porad dotyczących kontrolowania swoich myśli i zachowań

3. Wsparciu psychicznym

4. Opiece medycznej

Leczenie może się odbywać w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych. Podczas leczenia szpitalnego (stacjonarnego) pobyt w oddziale może trwać nawet kilka miesięcy. Leczenie ambulatoryjne polega na regularnych cotygodniowych spotkaniach w grupach terapeutycznych.

Dodatkowo, w niektórych przypadkach przepisywane są leki zapobiegające ponownemu piciu alkoholu.

Są to między innymi:

Campral (akamprozat) jest lekiem, który zmniejsza potrzebę picia i nawroty ciągów.

Anticol (inhibitor dehydrogenazy aldehydowej) po spożyciu powoduje bardzo nieprzyjemne skutki uboczne.

Adepend (naltrekson) zmniejsza potrzebę napicia się alkoholu.